Details

Title

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie - doświadczenia i nowe wyzwania / A Field of Study Spatial Economy in West Pomeranian University of Technology, Szczecin - Experiences and New Challenges

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 260

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2016; No 260
×