Szczegóły

Tytuł artykułu

PERSPEKTYWIZM W PISARSTWIE STEFANA FLUKOWSKIEGO / STEFAN FLUKOWSKI’S PERSPECTIVISM

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 4-5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0081-4 ; ISSN 0035-9602
×