Szczegóły

Tytuł artykułu

Deus ex machina, czyli o doświadczeniu fonografii w poezji Stanisława Barańczaka / DEUS EX MACHINA, OR THE EXPERIENCE OF PHONOGRAPHY IN THE POETRY OF STANISŁAW BARAŃCZAK

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 4-5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0082-3 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2013; No 4-5
×