Details

Title

Ocena efektywności kształcenia studentów kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie kwalifikacji software’owych / The Evaluation of the Effectiveness of Spatial Economy Faculty Students Training in the Area of Software Skills

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 260

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2016; No 260
×