Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena efektywności kształcenia studentów kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie kwalifikacji software’owych / The Evaluation of the Effectiveness of Spatial Economy Faculty Students Training in the Area of Software Skills

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 260

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2016; No 260
×