Details

Title

Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna / The Role of Planning and Design Subjects in the Education System in the Field of Spatial Economy

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 260

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2016; No 260
×