Details

Title

Józefa Bogdana Dziekońskiego i jego kompanów „życie na żart ”

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2014

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2014

Identifier

DOI: 10.2478/ruch-2014-0003 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2014; No 1
×