Details

Title

Styl średni polskiej wypowiedzi oficjalnej w XVII w. (na przykładzie wotum Krzysztofa Grzymułtowskiego)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2014

Issue

No 4-5

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/ruch-2014-0031 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2014; No 4-5
×