Szczegóły

Tytuł artykułu

Styl średni polskiej wypowiedzi oficjalnej w XVII w. (na przykładzie wotum Krzysztofa Grzymułtowskiego)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2014

Numer

No 4-5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/ruch-2014-0031 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2014; No 4-5
×