Szczegóły

Tytuł artykułu

Emocje w odbiorze literatury – per-spektywy kognitywistyczne

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2014

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2014; No 6
×