Szczegóły

Tytuł artykułu

„Mercucio dead!”. Swoboda i kompromisy Henryka Sienkiewicza na przełomie lat 1870–1880

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×