Details

Title

Kanon literatury polskiej we „Wspomnieniach polskiego wygnańca” A. A. Jakubowskiego

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2015

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0035-9602
×