Szczegóły

Tytuł artykułu

Kanon literatury polskiej we „Wspomnieniach polskiego wygnańca” A. A. Jakubowskiego

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×