Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesny Sienkiewicz. Literaturoznawcze portrety pisarza

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2015; No 4
×