Szczegóły

Tytuł artykułu

W poszukiwaniu własnego głosu. Poezja auszrininków a wiersz polski XIX wieku

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×