Details

Title

„Rozpadają się słowa / którym odjęto miłość” – afekt, wspólnota i etyka „socrealistyczna” w powojennej poezji Tadeusza Różewicza

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2016

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2016; No 2
×