Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy: Badania nad literaturą kościelną – reaktywacja (Anna Kapuścińska, „Boska teoria socjalna, na której postęp ludzkości zawisł”. Prokop Leszczyński (1812–1895) i literacki projekt kordialno-ultramontański)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2016; No 3
×