Details

Title

„Chłopski kożuch” czy „wykształcona mniejszość”? Lud oraz inteligencja rosyjska w ocenie Aleksandra Hercena i Iwana Turgieniewa

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2011; No 1
×