Szczegóły

Tytuł artykułu

„Chłopski kożuch” czy „wykształcona mniejszość”? Lud oraz inteligencja rosyjska w ocenie Aleksandra Hercena i Iwana Turgieniewa

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2011; No 1
×