Szczegóły

Tytuł artykułu

Интермедиальность современной книги стихов: Книга поэта и Книга художника

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×