Szczegóły

Tytuł artykułu

Arkady Gajdar i jego timurowcy. Początki legendy i współczesne próby jej demitologizacji

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×