Szczegóły

Tytuł artykułu

Аpxітектурa польсько-українського та українсько-польськогo пaрaлельного корпусу aвтопереклaдів Івaнa Фрaнкa

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2012; No 2
×