Details

Title

Sześćdziesiąt lat polskich studiów nad literaturą i kulturą Rosji. Na sześćdziesięciolecie Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×