Szczegóły

Tytuł artykułu

Sześćdziesiąt lat polskich studiów nad literaturą i kulturą Rosji. Na sześćdziesięciolecie Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2013; No 1
×