Szczegóły

Tytuł artykułu

Поэтика антитез и повторов в Сказании о Борисе и Глебе

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×