Szczegóły

Tytuł artykułu

Dina Rubina o sztuce – z miłością i pasją

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2013; No 2
×