Szczegóły

Tytuł artykułu

Синтаксические процессы в структуре слож-ного предложения (I)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×