Szczegóły

Tytuł artykułu

Народные песни о Великой Отече¬ственной войне, записанные в Кемеровской области: Хрестоматия, сост., предисл., примеч. ВикторииТрубицыной, Кемерово: ООО «При-мула» 2011, иллюстрации+ компакт-диск, 120 с.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×