Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowia¬noznawstwa PAN (Warszawa, 21 stycznia 2013 r.)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×