Szczegóły

Tytuł artykułu

Прагматика асемантичных реплик в пьесах Антона Чехова

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2013; No 4
×