Szczegóły

Tytuł artykułu

Językowe pro¬blemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×