Szczegóły

Tytuł artykułu

Moсковское государство глазами православных граждан Речи Посполитой накануне и в годы Смуты

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2014; No 1
×