Szczegóły

Tytuł artykułu

Osobowość jako ognisko dziejów. Relacja oka i pola widzenia w historiozofii Aleksandra Błoka

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×