Details

Title

Huculskie nazwy miesięcy w zapisach terenowych Jana Janowa z lat 1936-1938 (w związku z podziałami językowymi Huculsz¬czyzny)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2014

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×