Szczegóły

Tytuł artykułu

Huculskie nazwy miesięcy w zapisach terenowych Jana Janowa z lat 1936-1938 (w związku z podziałami językowymi Huculsz¬czyzny)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×