Szczegóły

Tytuł artykułu

Этикет поведения русской женщины на балу в XIXвеке (на материале женской мемуарной литературы и пере-писки)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×