Szczegóły

Tytuł artykułu

Odkrywanie kobiecego „ja”: Dzieciństwo Luvers Bo¬rysa Pasternaka jako powieść inicjacyjna

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×