Szczegóły

Tytuł artykułu

„Carewicz carstwa Montparnasse”: narkoman czy „paryski Dionizos w porwanych spodniach”? – legenda Borysa Popław-skiego

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×