Szczegóły

Tytuł artykułu

Об исследовании влияния глобализации на славян¬ские языки

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×