Szczegóły

Tytuł artykułu

Obraz Petersburga w dziennikach Zinaidy Gippius okresu wojny i rewolucji

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×