Szczegóły

Tytuł artykułu

Аффиксальная деривация исинтаксическая компрессия

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×