Szczegóły

Tytuł artykułu

OMÓWIENIA. RECENZJE. SPRAWOZDANIA

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 4

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×