Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwagi o leksyce rękopisu rosyjskiego pt. Opis Chin z początku XVIII wieku

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×