Details

Title

Specyfika tłumaczenia ukraińskich imiesłowów przysłówkowych na język polski (na podstawie utworów Tarasa Prochaśki i ich polskich przekładów)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2015

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×