Szczegóły

Tytuł artykułu

Profesor Paulina Lewin (1922 – 2015)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×