Szczegóły

Tytuł artykułu

Leonarda Dacewicz: HISTORIA NAZWISK NA KRESACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ RZECZYPOSPOLITEJ (XVI-XVIII w.), Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, ss. 463.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×