Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola i miejsce barda w pieśni autorskiej Aleksandra Galicza i Jana Krzysztofa Kelusa

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×