Szczegóły

Tytuł artykułu

Об одной небесно-озерной метафоре в романе Чевенгур Андрея Платонова

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×