Szczegóły

Tytuł artykułu

Odzwierciedlenie postępu technicznego w „Trybunie Radzieckiej” (1927-1938): na materiale rzeczownika

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×