Szczegóły

Tytuł artykułu

Maрина Костюхина, ДЕТСКИЙ АРАКУЛ. ПО СТРАНИЦАМ НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ ИГР, Москва: Новое Литературное Обозрение, 2013, сс. 656.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2015; No 4
×